Jdi na obsah Jdi na menu
 


25.týden

 

Vážení rodiče vzhledem k tomu, že příští týden budou jarní prázdniny píši vám informace již v pátek. Hlavně vás chci pozvat do staré školy na akci JARO VÍTEJ K NÁM. Koná se již 16. 3.

To je tedy hned v neděli po prázdninách. Bude zde výstava fotografií s jarní tématikou, výstava dětských prací a hlavně tam vystoupí naši někteří žáci, ti co hrají pod vedením ALEŠE v třídní

kapele. Nacvičili pásmo pěkných písniček. Přijd´te se určitě podívat. Podrobný popis celé akce přikládám na pozvánce. Akce bude probíhat již od 13:00 do 18:00 hod. Naše děti vystoupí asi

v 15:00hod. V kapele hrají tyto děti: Anežka, Kačenka, Kačenka, Tomáš, Matúš, Zdenda, Ríša, Julinka, Lucka, Ondra, Vendy, Kubík. Pokud rodiče učinkujících dětí budou potřebovat bližší info, obrat´te se, prosím, na Aleše.

ÚKOL NA PRÁZDNINY

Děti by si měly hlavně něco přečíst. Svoji četbu potom zapíší pečlivě do čtenářského deníku.

Pokud žák nepřečte celou knihu, zapíše do čtenářského deníku počet přečtených stránek.

Četba by měla být adekvátní věku. Nestačí tedy jedna pohádka nebo jedna krátká kapitolka.

(Odpovídající jsou tak 2 stránky denně A4). Vím, že ve třídě je mnoho nadšených čtenářů, pro které bude tento úkol potěšením. Je však důležité, aby úkol splnili všichni.

Zápis do čt. deníku bude vypadat takto:

Jméno knihy

Autor

Ilustrátor

Počet přečtených stran o prázdninách

Velmi stručný ale výstižný popis toho, co žák/yně přečetl/a. Ale nestačí napsat, že tam zažívali různá dobrodružství. Žáci by už měli zvládnout napsat výstižný obsah textu. Vystihnout hlavní, nejdůležitější myšlenky, stále trénujeme.

Vlastní zhodnocení, ne jenom jestli se líbilo, nelíbilo, ale i zdůvodnění svého hodnocení.

Na závěr každý napíše, která postava z knihy jej nejvíce zaujala a proč.(Co nejvýstižněji.)

Velmi vás prosím, dohlédněte na to, aby děti vypracovaly úkol pečlivě a při psaní používaly vědomosti již probraného pravopisu. Úkol děti přinesou v pondělí po prázdninách. Budeme si o prázdninové četbě povídat a hodnotit, komu se úkol podařilo správně splnit. Každý může knihu přinést do školy ukázat.

Jiný úkol děti nedostanou. Doufám, že si pěkně prázdniny užijí a odpočinou.

V tomto týdnu jsme v ČJ začali určovat pády u podstatných jmen. Postup: Děti se koukají na pádové otázky a ptají se zbytkem věty nebo částí věty na určované podstatné jméno. Zvolí správnou pádovou otázku a podstatným jménem odpoví. Po prázdninách určování pádů, hlavně pochopení ptaní se pádovými otázkami, budeme stále procvičovat. Stále dokola procvičujeme určování pod. jm., příd. jm., sloves. To už musejí všichni žáci bezpečně ovládat.

Trénujeme psaní i, y po V. Předpony nám dělají ještě potíže.

V Ma probíráme zatím celkem jednoduché příklady do 1000, dle uč. a PS, mezitím procvičujeme násobilku a dělení, pís. sčít. a odčít., což někteří stále pletou, ale takových dětí už je minimum.

V prvouce jsme probrali nerosty a horniny. Začínáme Sluneční soustavu.

Posílám domů k nahlédnutí oba kontrolní sešity( ČJ,Ma) a všechny barevné desky.

Dětem přeji krásné prázdniny. Smet.